PARTES BMX | Asientos

ANIMAL PIVOTAL NIGEL SYLVESTER

Asiento pivotal acolchado

$ 700.00

EIGHTIES RAZOR BABY PIVOTAL

Asiento sistema pivotal reforzado

$ 500.00

ODYSSEY PRINCIPAL AARON ROSS

Asiento acolchado Aaron Ross

$ 500.00

PRIMO SHAWN MAC TRIPOD

Asiento BMX Tripod

$ 650.00

UNITED VALUE PIVOTAL ACOLCHADO

Asiento pivotal con acabado de vinilo

$ 400.00

VELO TRIPOD

Asiento pivotal tripod

$ 325.00

PIVOTAL JJ PALMERE V2

Asiento pivotal acolchado

$ 900.00
ARRIBA