PARTES BMX | Asientos

ASIENTO PRIMO BALANCE PIVOTAL

Sistema: Pivotal

$ 10552

ASIENTO STRANGER PISTON PIVOTAL

Sistema: Pivotal

$ 12302

ASIENTO STRANGER ZIA PIVOTAL

Sistema: Pivotal

$ 10039

ASIENTO STRANGER FURTHER V2 PIVOTAL

Sistema: Pivotal

$ 10039

ASIENTO VELO PIVOTAL 7125

Sistema: Pivotal

$ 3449

ASIENTO VELO PIVOTAL 7100

Sistema: Pivotal

$ 3449

ASIENTO VELO TRIPOD

Sistema: Tripod

$ 3449

ASIENTO FIEND MORROW PIVOTAL

Sistema: Pivotal / Ty Morrow

$ 7701

ASIENTO FIEND PALMERE PIVOTAL V4

Sistema: Pivotal

$ 7701
ARRIBA